Năng lực tạo nên giá trị - Chuyên sâu cho từng sản phẩm
VN EN

Sản phẩm

Máy kiểm tra rò rỉ khí dễ cháy

Liên hệ
0936.36.8731 0936.36.8731
Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra rò rỉ khí dễ cháy
 • Model: SP-220 TYPE FUM (Khử trùng) và SP-220 LOẠI SC (Độc, Dễ cháy, CFC)
 • Nguyên tắc phát hiện: Phương pháp bán dẫn dây nóng (MOS)
 • Cảm biến: SH-8662
 • Dải đo: Phụ thuộc vào loại khí cần đo
 • Độ chính xác: Hiển thị 0,1 ppm-bar khi áp dụng 0,3 ppm PH3.
 • Màn hình LCD
 • Nguồn: 2 Pin AA
 • Kích thước, trọng lượng: 200x43x47mm,  213g

Máy kiểm tra rò rỉ khí dễ cháy, khí độc, và khí hun trùng dùng để kiểm tra khử trùng, kiểm tra khí đốt thành phố và khí đốt LP
Model: SP-220
Hãng sản xuất: RKI
 
Dùng để kiểm tra  khử trùng, kiểm tra khí đốt thành phố và khí đốt LP
Thông số kỹ thuật máy kiểm tra rò rỉ khí dễ cháy:

 • Model: SP-220 TYPE FUM (Khử trùng) và SP-220 LOẠI SC (Độc, Dễ cháy, CFC)
 • Nguyên tắc phát hiện: Phương pháp bán dẫn dây nóng (MOS)
 • Cảm biến: SH-8662
 • Dải đo: Phụ thuộc vào loại khí cần đo
 • Độ chính xác: Hiển thị 0,1 ppm-bar khi áp dụng 0,3 ppm PH3.
 • Màn hình LCD
 • Nguồn: 2 Pin AA
 • Kích thước, trọng lượng: 200x43x47mm,  213g