Năng lực tạo nên giá trị - Chuyên sâu cho từng sản phẩm
VN EN

Sản phẩm

Máy thử độ mài mòn bê tông

Liên hệ
0936.36.8731 0936.36.8731
Thông số kỹ thuật Máy thử độ mài mòn bê tông

Mục đích của máy thử độ mài mòn bê tông:

Máy thử độ mài mòn bê tông Cerchar (Cerchar, 1986) là thích hợp để thử nghiệm mài mòn của đá cứng. Chỉ số mài mòn Cerchar (CAI - Cerchar Abrasivity Index) có kết quả từ máy kiểm tra này được sử dụng để đánh giá sự mài mòn của đá cứng

 
1.   Chèn tấm gỗ vào
Chèn tấm gô nhỏ vào ê tô cạnh để ngăn chặn mẫu trượt.
 
2.    Chèn mẫu đá vào
Chèn mẫu đá vào
3.   Kẹp mẫu đá
Siết chặt mẫu đá trong ê tô cạnh bằng cách quay ngược trục chính. Cuối cùng cố định bằng cách sử dụng các bu lông kẹp trên trục chính
4.  Điều chỉnh mẫu đá
Bằng cách điều chỉnh ê tô cạnh, bộ điều chỉnh mẫu đá có thể được liên kết với trục chính của thí nghiệm.
 
5.   Cố định ê tô.
Ê tô được cố định bằng cách siết chặt các ốc Allen
6.   Chèn chốt kiểm tra vào.
Chèn chốt kiểm tra vào trong lỗ trục định hướng
7.   Cố định chốt kiểm tra
Cố định chốt kiểm tra bằng ốc chỉ hướng chốt ở trên trục chỉ hướng.
8.    Điều chỉnh điểm dừng cuối.
Điểm dừng cuối được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh các ốc vít ở mặt trước và mặt sau của bàn trượt trên (di chuyển được 10mm).
9.    Điều chỉnh chiều cao mặt bích vận chuyển.
Điều chỉnh chiều cao mặt bích vận chuyển, chính là điều chỉnh chiều cao của đầu chốt kiểm tra, bằng cách xoay các đĩa bánh xe dẫn. Đầu chốt kiểm tra nên cách khoảng 20 mm phía trên mẫu  kiểm tra để đảm bảo rằng các mặt bích vận chuyển không cần phải được điều chỉnh mỗi khi chốt kiểm tra được thay thế
10.  Siết chặt các ốc vít cố định.
Các mặt bích vận chuyển được siết chặt bằng các ốc cố định. Nhả vít cố định khi điều chỉnh các mặt bích vận chuyển

 

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng máy thử độ mài mòn bê tông:

Bảo trì chỉ phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ.
Khoảng thời gian bảo trì:
- Chèn kiểm tra nên được làm sạch hàng tuần của bất kỳ bụi bẩn.
- Nếu các trục dẫn hướng vận chuyển qua lại có quá nhiều cách chuyển vận, các vít điều chỉnh có thể được điều chỉnh, vì vậy mà các rãnh dẫn hướng chạy một cách chính xác một lần nữa..
- Ước lượng mỗi bốn tuần, một lớp mỏng dầu mỡ nên được áp dụng cho các trục dẫn hướng.